WEDSTRIJDREGLEMENT

REGLEMENT WEDSTRIJD BESTE BELGISCHE WIJN

Deze wedstrijd staat onder de controle van de ‘Algemene Directie Economische Inspectie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand & Energie’


REGLEMENT WEDSTRIJD BESTE BELGISCHE WIJN van het jaar 2022

De wedstrijd staat onder toezicht van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand & Energie’ (FOD Economie) -Algemene Directie Economische Inspectie.

De erkende representatieve Belgische wijnbouworganisaties (VZW Belgische Wijnbouwers & Association des Vignerons de Wallonie) kunnen elk een (1) vertegenwoordiger-monitor afvaardigen met het oog op de observatie van de wedstrijd en de evaluatie van de wedstrijdorganisatie.

Art. 1 - Organisatie

In het kader van haar activiteiten organiseert de ‘VZW Vereniging Vlaamse Sommeliers’ de ‘Wedstrijd Beste Belgische Wijn van het jaar 2022’. Het wedstrijdsecretariaat dat voor deze gelegenheid wordt opgericht, bestaat uit juryexperten van de Vereniging Vlaamse Sommeliers. De leden worden belast met het controleren van de inzendingen en het organiseren van de wedstrijd.

Art. 2 - Deelnemers

De wedstrijd staat open voor alle wijnbouwers die hun beroep uitoefenen op Belgisch grondgebied.
De deelname is geldig zodra de wijnbouwer de deelnameprijs van €40 per ingestuurde wijn stort op het VVS-rekeningnummer BE76 0015 1388 8595 met vermelding BBW 2022 en dit ten laatste op 15 september 2022.

Art. 3 - Datum en locatie van de wedstrijd

De wedstrijd met blindproeverij zal plaatsvinden op woensdag 21 september 2022 in de lokalen van Hotelschool Ter Groene Poorte, Spoorwegstraat 14 te 8200 Brugge.

Art. 4 - Deelname voorwaarden

Kunnen deelnemen aan de Wedstrijd Beste Belgische Wijn:

 • Uitsluitend wijnen waarvan de druiven geoogst zijn op Belgische bodem en waarvan het volledige productieproces doorgaat op het Belgische grondgebied.

 
Daarenboven gelden volgende verplichtende voorwaarden:

 • Alle (Europese) voorschriften over oenologische procedés, presentatie (met inbegrip van het gebruikte flessentype en sluiting) en etikettering moeten gerespecteerd zijn.
 • Bij uitzonderlijk niet-geëtiketteerde flessen, moet een etiket, of minstens een etiketontwerp, bij het inschrijvingsformulier toegevoegd zijn (dit mag digitaal in .pdf-formaat).
 • De wijnen zijn afkomstig uit een lot van minimum 300 liter en op datum van de wedstrijd is minstens 200 liter op het domein commercieel verkrijgbaar. De wijnbouwer verklaart op eer dat de opgegeven volumes correct zijn.
  Bij controle kan de voorraad bewezen worden.
 • Er mag op geen enkele wijze publiciteit gemaakt worden voor een met een medaille gelauwerde wijn, die op het ogenblik van de publiciteit niet meer in voorraad is, dit in overeenstemming met het Wetboek Economisch Recht, Titel IV - Hoofdstuk 1 - afdelingen 2. (Oneerlijke handelspraktijken) en 3. (Misleidende handelspraktijken).
 • Voor wijnen zonder erkenning als Beschermde Oorsprongsbenaming (BOB) of Beschermde Geografische Aanduiding (BGA) moet een analyseverslag van een geaccrediteerd labo voorgelegd worden overeenkomstig de op Europees niveau voor BOB- en BGA wijnen vastgestelde parameters; totale en effectieve alcoholvolumegehalte, totaalgehalte aan suikers (met inbegrip van de eventuele sucrose wanneer het om mousserende wijn gaat) en zuren, gehalte aan vluchtige zuren, totaalgehalte aan zwaveldioxide en de overdruk in bar in het geval van mousserende wijn. De wijnbouwer betaalt de kosten van de analyses. 

Art. 5 - Vatstaal 

Als het een vatstaal betreft, vermeldt de wijnbouwer dit in het inschrijvingsformulier. In dit geval moet de Algemene Directie Economische Inspectie van de Federale Overheidsdienst Economie in de mogelijkheid gesteld worden om stalen bij de wijnbouwer te nemen.

Art. 6 - Verkooprijs

De verkoopprijs per fles op het domein in euro (€) moet vermeld worden op het inschrijvingsformulier. De prijs per fles mag in de drie (3) maanden volgend op de wedstrijd niet verhogen.

Art. 7 - Inschrijvingsprocedure, insturen en markeren van de staalflessen

 • Inschrijvingen zijn open vanaf 1 augustus tot 09 september 2022.
  Inschrijven via het online registratie- en inschrijvingsformulier op www.bestebelgischewijn.be 
  Vul alle gevraagde gegevens: technische fiche van elke wijn, druivenvariëteiten, vinificatie, … volledig aan.

 • Stuur 4 flessen van elke wijn met pakketdienst naar onderstaand adres.
  De wijnen worden verwacht tussen maandag 29 augustus en vrijdag 09 september 2022.
  W
  ijnen die aangeboden worden na deze datum, kunnen niet deelnemen.

 • Adres:
  Restaurant Casserole, t.a.v. Dhr. Erik Desmarets
  Wedstrijd Beste Belgische Wijn
  Groene-Poortdreef 17, 8200 BRUGGE
  +32 479 70 97 55 (tussen 8 en 16 uur, van maandag tot en met vrijdag)


Art. 8 - Eigendomsoverdracht

De ingestuurde stalen blijven eigendom van de VZW Vereniging Vlaamse Sommeliers. Ook de wijnen die laattijdig zijn ingestuurd of die niet in overeenstemming zijn met de regelgeving.

Art. 9 - Beperkingen

Een wijn die op een van vorige edities een medaille won kan niet opnieuw deelnemen met dezelfde jaargang of het moet gaan over een ander lotnummer en over een andere naam.

Art. 10 - Medailles

Maximum 30 % van de deelnemende wijnen krijgt een medaille. De wijn moet minimum 80 punten behalen om in aanmerking te komen voor een medaille. De indeling van de medailles: 1/3 brons, 1/3 zilver en 1/3 goud.

Worden geproefd: droge witte wijn; roséwijn; rode wijn en mousserende wijn.

De samenstelling en indeling van de verschillende categorieën en jaargangen zal afhangen van de stalen die ons worden opgestuurd.

De resultaten worden op een methodische en wetenschappelijk onderbouwde manier verwerkt zoals op andere belangrijke concours. FOD Economie controleert de verwerking.

De medaillewinnaars worden bekend gemaakt –ZONDER SCORES OF PUNTEN- op het einde van de wedstrijd. De Vereniging Vlaamse Sommeliers maakt een persbericht op dat de medaillewinnaars in alfabetische volgorde vermeldt.

Elke wijnbouwer krijgt alle scores van zijn/haar ingestuurde wijnen en de gemiddelde score van de geproefde flight.
De medaillewinnaars krijgen hun score niet.

De medaillewinnaars kunnen tegen betaling zelfklevende medailles bestellen voor hun winnende wijnen.
De medailles kunnen besteld worden onmiddellijk na de bekroning.

Art. 11 - Diploma

Aan alle medaillewinnaars wordt een diploma uitgereikt door de VZW Vereniging Vlaamse Sommeliers.
Planning: Horeca Expo te Gent op zondag 20 november 2022.

De deelnemende producenten die een gouden medaille behalen stellen zes flessen van de gouden medailles ter beschikking van de VZW Belgische Wijnbouwers ter promotie op de diploma-uitreiking op Horeca Expo, op de Algemene Vergaderingen van de VZW Belgische Wijnbouwers en de VZW Vereniging Vlaamse Sommeliers.

Art. 12 – Bijkomende controle

De wedstrijdorganisatie kan -bij wijze van steekproef- een extra sensoriële analyse en een labo technische analyse voorzien om na te gaan of de wijn die ingediend werd op de wedstrijd identiek is aan de wijn die in de handel te verkrijgen is.
Het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) neemt stalen van de ingezonden wijnen en gebruikt deze voor hun onderzoeksprojecten.

Art. 13 - Beroep

Wie deelneemt aan de wedstrijd aanvaardt zonder reserve het reglement.

De beslissingen van de jury zijn niet aanvechtbaar.

Het reglement vindt u hier terug.

Denk aan het milieu voordat u dit document print